Brovst Baptistkirke
Forside
Kalender
Nyheder
Kontakt
Link
Download
Cookies
Præstens side
Andagter
Kirkeliv
Aktiviteter
FRA LEDELSEN
Artikler
Set&Sket
Bækken
Brovst Baptistkirke -> Kirkeliv -> Artikler -> Renovering    Share
Log ind


Renovering img_system/navi_prev_000000.png

Høstgudstjeneste

Vejledning

TROSFRIHED OG MENNESKEVÆRD

175 ÅRS JUBILÆUM

Artikler


RenoveringBaptistkirken bliver 100 år og renoveres.

På Kirkegade i Brovst har der i mange år ligget tre kirker. Brovst Kirke i Gl. Brovst er ældst. Den er en gammel dansk middelalderkirke fra omkring år 1100. Den har været egnens ramme om kristendommen i den oprindelige katolske tradition og efter reformationen i 1536 i den lutherske tradition. Først i 1900-tallet byggedes der yderligere to kirker. Baptistkirken og Det danske Missionsforbunds kirke, Zionkirken.

For 100 år siden byggedes Baptistkirken midtvejs mellem Gl. Brovst og den nye station. Jernbanen var kommet til Brovst i 1897. Og Brovst Stationsby var inde i en rivende udvikling. Baptisterne, som i 1839 havde dannet Danmarks første frikirke, havde fra begyndelsen en pæn tilslutning i det sydvestlige Vendsyssel og i det østlige Han Herred. Baptisternes kirke i Kirkegade bærer årstallet 1912 på udsmykningen ved kirkens indgang. Der var tale om en ny og større kirke til afløsning af en mindre kirke, der har ligget tæt på den nuværende Falckstation. Først i 1950erne udvides kirken med en tilbygning med menighedssal og køkken.

Baptistkirken har i nogle år trængt til en kærlig hånd både ude og inde. På menighedens årsmøde marts 2010 blev det derfor besluttet at renovere kirken, så den kunne stå færdig til sin hundredårs fødselsdag.

Arbejdet blev opdelt i etaper, og der er nu lavet nyt køkken, og indgang og menighedssal er renoveret. Sidste vinter blev der lavet nyt undertag, og loftet over kirkesalen og lejligheden blev ekstra isoleret. I forsommeren blev gavlen mod Kirkegade udfræset og fuget op, og efter sommerferien blev der støbt nye trapper, som skal forsynes med granitfliser. Endvidere er regnvandet omkring kirken blevet ledt til kloak. Det vil give mindre fugt i kirkens undergrund og kælder.

Kirkesalens store og meget flotte lysekroner er gennemgribende restaureret ved en gørtler, og de skal op igen. Kirkebænkene bliver renoveret. De bliver gjort lidt lavere og sædet bredere, så siddekomforten bliver væsentlig bedre. Og så skal de naturligvis males.

I øjeblikket arbejdes der på en gennemgribende renovering af kirkesalen. Den er forsynet med nye vinduer. Loftet er renset og malet. Væggene isoleret og skal males. Det gamle trægulv og betonlag er fjernet, og der er lagt isolering og støbt. Nyt gulv lægges når støbningen er tør.

Endelig arbejdes der på at frilægge dåbsgraven. Som traditionen var for hundrede år siden, var den til daglig skjult under forhøjningen med nadverbord og prædikestol. Nu bliver dåbsgraven en synlig del af kirkerummet. I Baptistkirken foregår dåb ved fuldstændig neddykkelse, som det formodes at være sket på Jesu tid.

En baptistkirke er blandt andet kendetegnet ved, at dåb og medlemskab er en personlig beslutning. Medlemskab sker ved dåb, eller man kan få sit medlemskab overført fra en anden kirke efter ønske. Økonomien er frivillige bidrag, som skal afholde alle udgifter til både bygninger, aktiviteter og lønninger. Baptister har også den principielle holdning, at stat og kirke bør være adskilt. Baptismen er en af de store reformatoriske bevægelser. Lutheranerne blev dominerende i Nordvesteuropa. Baptismen i USA.

Da Baptistkirken i Brovst havde flest medlemmer, var der godt 300 og mange børn. I dag er der ca. 70, hvoraf de fleste bor i området. Til søndagens gudstjenester er der nu ofte 50-70 deltagere. I løbet af de sidste få år er der til Brovst området kommet mange flygtninge fra Nepal-Butan og fra det centrale Afrika. De har ofte frikirkelig baggrund, og de har derfor søgt til Baptistkirken.

Menigheden har råd til renoveringen, bl.a. fordi den for nogle år siden solgte en præstebolig og opgav at have fuldtidspræst. Det meste af arbejdet er udført med frivilligt arbejdskraft. I dag deler menigheden præst med Pandrup-Birkelse Baptistenighed.

På menighedens årsmøde den 26. februar gav Erik Tørholm, som er en af foregangsmændene i renoveringen, udtryk for glæde over engagement og sammenhold omkring arbejdet.

Menigheden ser frem til, at fejre kirkejubilæet og istandsættelsen senere på året.

Alle, der har lyst til at se, hvad der sker, er velkomne til at kigge indenfor, når der arbejdes i kirken eller at komme og deltage i gudstjenester eller kirkens øvrige aktiviteter. Kirken vil holde Åbent hus en lørdag mellem kl. 10.00 og 14.00, og der vil være kaffe på kanden.

renovering/gulv_graves_op.jpg

renovering/jordkørsel.jpg

renovering/teamwork.jpg

renovering/varme_i_gulv.jpg

dåbsgrav!.jpg

renovering/loft_males.jpg

renovering/til_himmels.jpg

renovering/jord_ud.jpgDato  29-02-2012img_system/navi_next_000000.pngTop

Oktober 2020
ma ti on to fr
40 1 2 3 4
41 5 6 7 8 9 10 11
42 12 13 14 15 16 17 18
43 19 20 21 22 23 24 25
44 26 27 28 29 30 31
ViggoWeb
Brovst Baptistkirke
Kirkegade 17 · 9460 Brovst
Kontakt

E-mail webmaster webtjener(at)brovstbaptistkirke.dk
MMX-CMS v.2.4.9 - 2017.06.30. ViggoWeb ©2010-2017