Brovst Baptistkirke
Forside
Kalender
Nyheder
Kontakt
Link
Download
Cookies
Præstens side
Kirkeliv
Aktiviteter
FRA LEDELSEN
Artikler
Set&Sket
Brovst Baptistkirke -> Kirkeliv -> Artikler -> PRIVATLIVSPOLITIK FOR B...    Share
Log ind


DÅBSBILLEDE

P-PLADSER TIL HESTE

Artikler


PRIVATLIVSPOLITIK FOR BROVST BAPTISTKIRKE


Dataansvar

clipart_foto/fodspor_på_strand.jpg

Privatlivspolitik for Brovst Baptistkirke

Dataansvar

I Brovst Baptistkirke tager vi din databeskyttelse alvorligt. Vi er dataansvarlige, og da vi behandler persondata, har vi vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik. Her fortæller vi, hvordan vi behandler dine data, ligesom vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

 

Kontaktoplysninger for Brovst Baptistkirke: 

Adresse: Kirkegade 17, 9460 Brovst

CVR: 56036717

Website: brovstbaptistkirke.dk

 

Formand for menighedsledelsen: 

Inge Hansen, 

Tlf.: 53 64 92 94

Mail: ingeschult@hotmail.com

 

Menighedens fælles dataansvarlige:

Betina Kristensen,

Gøttruprimmevej 48,

9690 Fjerritslev

Tlf.:51920168

Mail: betinakristensen@ymail.com

 

 

Behandling af persondata

Vi sikrer fair og gennemskuelig databehandling.                                    Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. 

 

Vi anvender denne type data om dig

Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores tjenester samt i vores kontakt med dig.

Generelt indsamler vi flg. data:

1. Medlemsdata

2. Data om frivillige

3. Data om deltagere i Brovst Baptistkirkes arrangementer.

4. Data om økonomiske bidragsydere

5. Data om ansatte

 

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

Ad 1, 2, 4 og 5: Vi indsamler navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Formålet er at administrere den relation til os, som du har givet samtykke til. 

Ad 1: I menighedens håndskrevne protokol står udover oplysninger om navn, fødselsdata, desuden dåbsdatasamt evt. vielsesdata. 

Ad 3: Vi indsamler evt. navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse i det omfang det er relevant.

Ad 4: For økonomiske bidragsydere, som har angivet, at de ønsker skattefradrag for deres bidrag, opbevarer vi også cpr-nummer til brug for vores indberetning til Skat.

Ad 5: Vi opbevarer cpr-nummer til brug for den lovpligtige indberetning til Skat.

Vi behandler kun nødvendige persondata

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde de formål, der er defineret ovenfor. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, det er nødvendigt at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift – Dette kan for eksempel gælde medlemslisten, ansættelser og skattefradrag. Vi bruger ikke flere data, end dem der er relevante til et konkret formål

 Vi udgiver hvert år en skriftlig årsberetning samt kvartalsblade

Før vi bringer persondata i disse indhenter vi samtykke. Det samme gælder for billedmateriale og mærkedagslisten. Ligeledes forefindes kontaktoplysninger og billedmateriale på vores hjemmeside. Inden det lægges derpå, indhentes samtykke.

 Vi ønsker korrekte persondata

Vi vil selvfølgelig gerne have at vores oplysninger om dig er korrekte. Derfor beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til dette formål.

 

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.  I tilfælde af udmeldelse eller død, vil dette fremgå af menighedens håndskrevne protokol med angivelse af dato. Den håndskrevne medlemsprotokol bevares for fremtiden.

 Vi indhenter dit samtykke, 

inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Hvis du er under 18 år, indhenter vi altid samtykke fra en forældremyndighedsindehaver foruden dit samtykke, inden vi behandler dine persondata som ovenfor beskrevet.

 Videregivelse af persondata

I tilfælde, hvor vi er retligt forpligtet til at videregive dine persondata, (fx som led i indberetning til en myndighed) indhenter vi ikke dit samtykke. I andre tilfælde, hvor vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere og aktører, indhenter vi dit samtykke og informerer om, hvad dine data vil blive brugt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse.

Sikkerhed

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed. Disse regler indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

 Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine persondata. Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videre-giver data.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet!Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. Benyt ovenstående kontaktoplysninger til dette formål.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. En evt. tilbagekaldelse af samtykke kan have betydning for dit medlemskab af Brovst Baptistkirke, distribution af dokumenter og blade fra menigheden og Baptistkirken i Dk.

 

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata

Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Endelig kan du til enhver tid klage over vores behandling af dine personoplysninger til

Datatilsynet, Borgergade 28, 5. Sal, 1330 København K.

Denne politik er senest opdateret den 24. maj 2018


 Samtykkeerklæring

Dato  28-03-2021img_system/navi_next_000000.pngTop

December 2023
ma ti on to fr
48 1 2 3
49 4 5 6 7 8 9 10
50 11 12 13 14 15 16 17
51 18 19 20 21 22 23 24
52 25 26 27 28 29 30 31
ViggoWeb
Brovst Baptistkirke
Kirkegade 17 · 9460 Brovst
Kontakt

E-mail webmaster webtjener(at)brovstbaptistkirke.dk
MMX-CMS v.2.4.9 - 2017.06.30. ViggoWeb ©2010-2017